Menghindari ‘Barah Rasuah’ Darurat Kesihatan

Apabila ia melibatkan manusia dan wang ringgit , biasanya akan ada dan berlakunya penyelewengan dan rasuah (terutama salah guna kuasa).

Mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn (1996) pernah membuat pidato inovatif yang meminta tindakan dan perhatian antarabangsa untuk menangani apa yang diciptakannya sebagai “barah rasuah” .

Mirip dengan penyakit barah, rasuah yang berkaitan dengan kesihatan terdapat dalam beberapa jenis (mulai dari korupsi “kecil”, rasuah “sistematik”, dan rasuah “besar” yang berlaku pada tahap tinggi pemerintah), boleh menyerang dan menyebar , melibatkan kos kewangan yang sangat besar, sering sukar untuk dikesan atau didiagnosis dan, yang paling penting, sukar dirawat

Secara kritikal, rasuah yang berkaitan dengan kesihatan jelas berbahaya berbanding bentuk rasuah lain di sektor ekonomi tradisional di mana ia menyajikan “beban berganda” untuk membatasi pembangunan ekonomi dan manusia ketika berada di pada masa yang sama membahayakan pesakit dan kesihatan peringkat penduduk .

Tinjauan yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation dan Transparency International (TI), yang secara konsisten mendapati bahawa rasuah dan penyalahgunaan dana dilihat sebagai penghalang terbesar untuk meningkatkan kesihatan di negara-negara membangun di kalangan masyarakat .

Secara kolektif, pandangan negatif ini dapat menimbulkan kebimbangan masyarakat secara tidak wajar mengenai keberkesanan bantuan pembangunan untuk kesihatan, yang menyebabkan penurunan komitmen pemerintah terhadap bantuan kesihatan bagi negara-negara membangun yang bergantung pada pelaburan kemanusiaan ini .

Kerentanan ini memungkinkan adanya pelbagai jenis rasuah, merangkumi rasuah, sogokan, dan pembayaran tidak rasmi kepada pegawai kesihatan atau pentadbir; penipuan dan penyalahgunaan yang melibatkan pembayaran untuk barangan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang tidak diberikan; kolusi dan penipuan tawaran dalam perolehan dan kontrak kontrak penjagaan kesihatan; keputusan berat sebelah atau tidak baik kerana konflik kepentingan dalam urus niaga atau hubungan penjagaan kesihatan; rasuah dalam amalan perubatan, pendidikan, dan penyelidikan; dan pengalihan, penggelapan dan pencurian pelbagai sumber kesihatan.

Selanjutnya, kepelbagaian dan ruang lingkup rasuah yang berkaitan dengan kesihatan menjadikannya sukar untuk merancang program yang berkesan dalam mencegah, mengesan, dan mengawal amalan rasuah .

Banyak program kesihatan global beroperasi di negara-negara dengan tadbir urus atau peraturan yang lemah .

Tema utama berikut yang berkaitan dengan bagaimana memajukan matlamat anti-rasuah muncul dari beberapa perbincangan:

Masalah dengan konsep rasuah “sifar”: Rasuah adalah endemik di semua sistem kesihatan, termasuk negara-negara kaya dan miskin. Hukuman yang berat boleh menimbulkan insentif yang sesat untuk menyembunyikan rasuah, dan bukannya membasmi.

Data yang lebih baik: Rasuah tidak dapat dilihat, sukar dikesan, dan sering dipolitikkan, semuanya memerlukan petunjuk, pengumpulan atau pelaporan data, dan analisis yang lebih baik.

Kepentingan ketelusan: Ketelusan adalah alat penting dalam membendung rasuah kesihatan. Ini termasuk meningkatkan ketelusan dan pendedahan dalam sistem dan kawalan kewangan, hubungan atau transaksi penjagaan kesihatan, dan sistem perolehan sektor kesihatan.

Kerjasama pelbagai pihak: Banyak pelaku, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sivil, mempunyai kepentingan dalam mengawal rasuah. Oleh itu, perkongsian pelbagai pihak memegang janji sebagai strategi untuk meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawaban.

Gabungan pihak berkepentingan tempatan, nasional, serantau, dan antarabangsa di sektor awam dan swasta (termasuk masyarakat sivil) dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan mendapatkan sokongan politik yang diperlukan untuk memastikan bahawa perkhidmatan dan projek penjagaan kesihatan dilindungi dari amalan rasuah.

Perkaitan dengan keselamatan kesihatan global: Memerangi rasuah kesihatan global sangat penting untuk pelaburan antarabangsa dan tujuan bersama untuk menjamin keselamatan kesihatan nasional dan global yang timbul dari ancaman wabak penyakit berjangkit (seperti wabak Ebola, wabak Malaria dan lain-lain) dan keadaan darurat kesihatan yang lain.

Tadbir urus itu penting: Tadbir urus “baik” harus merangkumi usaha anti-korupsi, termasuk pemerintahan di tingkat nasional, pemerintahan rantai bekalan farmasi global, dan tata kelola agenda pembangunan internasional.

Jawatankuasa yang sedia ada seharusnya membuat usul dan memberikan serangkaian rekomendasi untuk penyelesaian konkrit, pengembangan indikator SDG yang secara khusus mengukur korupsi yang berkaitan dengan kesehatan, mendorong koherensi kebijakan antikorupsi, dan membuat peta jalan untuk mencapai sistem kesihatan yang dibebaskan dari rantai korupsi.

(Azizi Ahmad adalah pembaca yang memberi perhatian dalam ‘barah rasuah’)

Komen