Shahrul Shahabudin

Penjajaran Semula Elit Politik Malaysia

Pelopor-pelopor teori elit politik Machiavellian seperti Mosca, Pareto dan Robert Michels jelas memperakui dalam sesebuah organisasi akan wujudnya dua buah kelompok iaitu kumpulan pemerintah (ruler)