Pentaksiran: Pengajaran Berasaskan Data

Perlu pentaksiran, pemerhatian prestasi murid selepas kembali belajar bersemuka (10/03/2021) kepada hampir lima juta pelajar di 10,223 sekolah seluruh negara bulan hadapan menjadi perhatian utama para pendidik.

Ketua Pengarah Pelajaran Habibah Abdul Rahim berkata langkah itu perlu agar tidak ada pelajar yang tercicir dalam pembelajaran, untuk mengetahui prestasi murid, dan boleh merapatkan jurang dalam aspek pembelajaran.

KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia) telah melakukan penjajaran kurikulum, dari segi kandungan, pedagogi dan pentaksiran bagi membolehkan ia berlaku.

Oleh kerana pendidik guru menjadi lebih biasa dengan arahan berdasarkan data, mereka boleh membuat keputusan tentang apa dan bagaimana mereka mengajar berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dari pelajar mereka.

Dengan kata lain, guru terlebih dahulu mengetahui apa yang diketahui oleh pelajar mereka dan apa yang tidak mereka ketahui, dan kemudian menentukan cara terbaik untuk mengatasi jurang tersebut.

Bagaimana Pengukuran, Penilaian Dan Pentaksiran Berbeza?

Ketika proses mengumpulkan maklumat untuk perancangan dan pengajaran yang berkesan, pengistilahan pengukuran, penilaian dan pentaksiran sering digunakan secara berganti. Pengistilahan ini, bagaimanapun, mempunyai makna yang jauh berbeza

Pengukuran

Pengukuran seperti yang berlaku untuk pendidikan, tidak jauh berbeda dari ketika digunakan dalam bidang lain.

Ini hanya bermaksud menentukan atribut atau dimensi objek, kemahiran atau pengetahuan.

Kita menggunakan objek umum dalam dunia fizikal untuk mengukur, seperti ukuran pita, timbangan dan meter.

Alat pengukuran ini didasarkan pada piawai (standard) dan dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang dapat dipercayai.

Apabila digunakan dengan betul, ianya mengumpulkan data dengan tepat untuk pendidik dan pentadbir.

Beberapa ukuran standard dalam pendidikan adalah skor mentah, peringkat persentil dan skor standard.

Pentaksiran

Salah satu alat pengukuran dan penilaian utama dalam pendidikan adalah pentaksiran.

Guru mengumpulkan maklumat dengan memberi ujian, melakukan temubual atau temu ramah dan memantau tingkah laku.

Pentaksiran harus disiapkan dan dilaksanakan dengan teliti untuk memastikan kebolehpercayaan dan kesahannya.

Dengan kata lain, penilaian mesti memberikan hasil yang konsisten dan ia mesti mengukur apa yang dikatakannya diukur.

Penilaian

Membuat penilaian yang sah dan boleh dipercayai adalah penting untuk mengukur data pendidikan dengan tepat.

Walau bagaimanapun, menilai maklumat yang dikumpulkan sama pentingnya untuk penggunaan maklumat secara berkesan.

Dalam pendidikan, penilaian adalah proses menggunakan pengukuran yang dikumpulkan dalam penilaian.

Guru menggunakan maklumat ini untuk menilai hubungan antara apa yang dimaksudkan dengan arahan dan apa yang dipelajari.

Mereka menilai maklumat yang dikumpulkan untuk menentukan apa yang diketahui dan difahami oleh pelajar, sejauh mana kemajuan mereka dan seberapa pantas, dan bagaimana skor dan kemajuan mereka dibandingkan dengan pelajar lain.

 Mengapa Pengukuran, Penilaian Dan Pentaksiran Penting Dalam Pendidikan?

Menurut pendidik dan pengarang, Graham Nuthall, dalam bukunya The Hidden Lives of Learners beliau dipetik berkata;

“Di kebanyakan bilik darjah yang telah diperhatikan, setiap pelajar sudah mengetahui sekitar 40-50% dari apa yang diajarkan oleh guru.”

Matlamat pengajaran berdasarkan data adalah untuk mengelakkan daripada mengajar pelajar apa yang sudah mereka ketahui dan mengajar apa yang tidak mereka ketahui dengan cara yang paling baik bagi pelajar memberi maklumbalas.

Atas sebab yang sama, pendidik dan pentadbir memahami bahawa metaksir pelajar dan menilai hasilnya mestilah berterusan dan kerap.

Proses penjadualan atau pentaksiran berjadual adalah penting, tetapi guru juga harus bersedia untuk mentaksir semula pelajar, walaupun secara tidak formal, terutama  apabila mereka merasakan pelajar menjadi bosan dengan pelajaran harian atau kecewa dengan bahan yang mereka tidak bersedia.

Dengan menggunakan pengukuran penilaian formatif sekali-sekala, guru dapat menyempurnakan pengajaran untuk memenuhi keperluan pelajar mereka setiap hari dan mingguan.

Mengapa Pengajaran Berdasarkan Data Begitu Berkesan?

Mengukur kemajuan pelajar dengan tepat dengan pentaksiran yang boleh dipercayai dan kemudian menilai maklumat untuk menjadikan pengajaran lebih cekap, berkesan dan menarik adalah apa yang dimaksudkan dengan pengajaran berdasarkan data.

Pendidik yang bersedia untuk membuat perubahan pengajaran yang bijaksana dan bertujuan yang berdasarkan lebih daripada bab seterusnya dalam buku teks mendapati penglibatan pelajar lebih tinggi dan pelajar yang lebih bermotivasi.

Sebenarnya, apabila pelajar dimasukkan dalam proses penilaian, mereka cenderung untuk memotivasi diri sendiri.

Pelajar yang melihat hasil kerja mereka hanya pada kad laporan suku tahunan atau semester atau laporan ujian bertaraf tinggi sering kali menjadi lemah semangat dan ‘terkempis’, mengetahui bahawa skor itu adalah rekod tetap pencapaian masa lalu mereka.

Apabila pelajar diberitahu tentang hasil penilaian formatif yang lebih kerap dan dapat melihat bagaimana mereka telah bertambah baik atau di mana mereka perlu diperbaiki, mereka lebih mudah melihat nilai pelaburan masa dan tenaga dalam pelajaran dan projek harian mereka.

Kini kebanyakkan IPG dan IPT Pendidikan menawarkan program ‘Pentaksiran dalam Pendidikan’ dimana dalam program ini, pelajar diperkenalkan kepada elemen pentaksiran yang penting untuk pengajaran yang baik.

Ini memberi pelajar pemahaman tentang peranan pentaksiran dalam proses instruksional atau pengajaran , termasuk petaksiran penilaian dan ujian standard yang tepat, dan bagaimana memanfaatkan data dalam pengajaran harian kelas mereka dengan lebih baik.

Pengajaran berdasarkan data, menggunakan pengukuran yang tepat, pentaksiran yang tepat dan penilaian mendalam, mengubah cara kita melihat ujian dan pengajaran , serta cara kita menyampaikan maklumat kepada pelajar dan keluarga.

Pendidik guru yang mempunyai pemahaman yang jelas tentang bagaimana dan mengapa isu-isu ini penting akan mendapati perubahan ini memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang pelajar mereka dan peluang yang lebih baik untuk membantu pelajar mereka mencapai kejayaan dalam akademik.

Azizi Ahmad adalah bekas pendidik yang menyokong ilmu pentaksiran dan merupakan pembaca Solidaritas.

Komen