blank

Mereka Yang Mensabotaj Islam

blank

Banyak tahun yang lampau, saya seperti anda juga begitu naif dengan agamawan. Saya fikir semua orang yang bercakap atas nama agama akan benar dan betul belaka. Justeru apabila ada orang mengkritik para agamawan, saya akan ikut melenting dan cepat meruok. Menurut saya, agamawan jangan dikritik.

Kemudian bertahun-tahun setelah itu saya menjadi seorang yang kian matang. Saya mulai berpeluang untuk bertafakur dan bertadabbur. Renungan itu membawa saya kepada satu pertanyaan: Mengapakah orang masih mengkritik agama, khususnya agama saya; iaitu agama Islam? Di manakah salahnya agama saya? Apakah mungkin yang salah bukan agama tetapi agamawan? Pertanyaan itu sungguh-sungguh menggoda juga membingungkan.

Sekian lama mencari, saya akhirnya bertemu sebab musabab mengapa agama sering dipersalahkan. Seperti serongnya orang melihat agama Islam kerana tindak-tanduk tidak bertanggungjawab dan tiadanya integriti pada politikus yang memakai agama di kepala. Dia memalukan Islam dengan sikap tidak amanah dan kemunafikannya. Dia tidak pun malu dan segan memakai agama itu sebagai perisai kebedebahannya.

Pencarian itu berhulukan dua buah buku. Buku pertama itu tulisan terjemahan oleh Maududi (1986) dengan tajuk ‘Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemerintahan Islam’ terbitan Dewan Pustaka Fajar. Manakala yang kedua adalah karangan Taha Husain (1990) dengan tajuk terjemahannya ‘Fitnah Terbesar Dalam Sejarah Islam’ oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

blank

Mulanya saya memegang buku karya Maududi itu kerana saya tertarik oleh pengantar buku ini yang ditulis oleh seorang tokoh berpengaruh di Indonesia, Amien Rais. Saya membaca Amien menulis begini, dalam menghuraikan buku tulisan Maududi ini;

‘…seseorang yang ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan berarti bahawa ia mendapat tugas-tugas administratif yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, tidak lebih dari itu.’ Amin lanjutnya menegaskan, ‘secara demikian seorang pemimpin negara yang mendudukkan dirinya sebagai penguasa absolut yang tidak mau bertanggungjawab kepada rakyatnya, ia bukan lagi seorang khalifah, tetapi seorang pemerkosa hak-hak rakyat (usurper). Dengan kata lain, ia telah menjadi diktator, padahal kediktatoran adalah negasi terhadap khilafah rakyat.’

Bahagian paling penting buat saya ketika membaca karangan Maududi ini ialah kerana beliau dengan berani membongkar kesalahan, atau kecuaian agamawan terdahulu. Ia menjawab kemusykilan saya iaitu kenapa Islam hanya indah secara teori tetapi apabila secara praktiknya sering terlihat gagal. Sebagai contoh, Islam nampak meyakinkan apabila agamawan membuka mulut bercakap tentang tanggungjawab mengkuarantinkan diri sebaik pulang dari kejauhan. Namun, Islam juga terpalit kekeruhan kerana agamawan yang bercita-cita besar itu mengkhianati citra tersebut. Islam dengan itu disabotaj oleh penganutnya.

Salah satu sabotaj paling besar terhadap agama itu sendiri datang dari ‘kelemahan pentadbiran’ Khalifah Usman yang membawa kepada kegagalan cita-cita Islam seperti yang digariskan Nabi Muhammad saw. Maududi secara beraninya menyatakan kegagalan itu berpunca dari kelalaian Usman dengan pelantikan Muawiyah sebagai pemerintah Damsyik yang mana beliau telah dibenarkan berkuasa di situ terlalu lama (12 tahun) sehingga tidak lagi tunduk kepada pusat di Madinah. Maududi mengatakan begini;

‘Muawiyah telah menduduki jabatan tertinggi di daerah ini untuk jangka waktu yang panjang sekali, sehingga kuatlah akar-akarnya dan kokohlah pemancang-pemancangnya, membuatnya seakan-akan tidak lagi merupakan bagian kekuasaan pusat negara, tetapi justru kekuasaan pusat negara menjadi bergantung dan tunduk kepadanya.’

Kerosakan atau sabotaj kendiri di atas telah mengakibatkan pembunuhan Saidina Hussein dengan amat tragis sekali di Karbala. Maududi mengatakan begini,

‘Sedangkan Hussein sendiri sampai detik-detik terakhirnya, selalu berkata kepada mereka, “Biarkan aku pulang atau pergi ke perbatasan negeri untuk berjihad atau bawalah aku ke hadapan Yazid.” Namun mereka tidak mau bersikeras untuk membawanya ke hadapan Abdullah bin Ziyad, Gubernur Kufah. Dan Husain menolak menyerahkan dirinya kepada Ibnu Ziyad, sebab ia tahu benar apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Ziyad atas diri Muslim bin Aqil, saudara sepupunya. Lalu mereka memeranginya, sehingga ketika semua kawannya telah gugur sebagai syuhada dan dia berdiri di tengah-tenagh medan peperangan sendirian, mereka pun menyerbu dan mengeroyoknya bersama-sama. Dan ketika ia terluka dan kemudian jatuh, mereka menyembelihnya dan merampok apa saja yang ada di atas jasadnya, mengoyak-ngoyak baju yang menutup tubuhnya, kemudian menggilasnya dengan kuda-kuda dan menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Setelah itu mereka beralih ke kemahnya, merampok isinya, mencabik pakaian para wanita, memenggal kepala-kepala setiap orang yang telah gugur di Karbala dan membawa semuanya itu ke Kufah. Ibnu Ziyad tidak hanya cukup menjadikan itu semua sebagai barang tontonan di hadapan orang banyak, tapi bahkan ia naik ke atas mimbar Masjid Jami’ dan berkata: “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebenaran dan ahlinya, memenangkan Amirul Mukminin Yazid dan kelompoknya serta membunuh si pendusta putera si pendusta, Husain bin Ali dan pengikut-pengikutnya!” Kemudian penggalan-penggalan kepala itu dikirimkan kepada Yazid di Damsyik, yang pada gilirannya menggantungkannya di balairung istananya dan di berbagai ruang duduknya.’

Pengalaman membaca Maududi itu sangat mengejutkan dan menggemparkan jiwa remaja. Saya masih ingat saya terkesima lama. Seperti anda, saya tidak pernah tahu apa yang terjadi di Karbala. Dalam memori saya, Hassan dan Hussein adalah cucu Nabi Muhammad yang comel; yang bermain di belakang datuk mereka ketika solat. Membaca mengenai Yazid membunuh cucu Nabi meninggalkan kesan dramatik buat saya.

Harus diingatkan Maududi menolak sebarang usaha membersihkan nama Yazid yang dianggapnya fasik. Ini kerana tidak pernah ada usaha daripada Yazid untuk membetulkan keadaan, menghukum pembunuh Saidina Hussein dan keluarga Rasulullah saw itu; malah lebih dahsyat, Yazid telah menyerang kota Madinah dalam pertempuran Harrah pada tahun 63 H di mana tenteranya telah membunuh, memperkosa dan merompak kota suci itu selama tiga hari berturut-turut langsung memaksa seisi kota Madinah memberikan taat setia kepadanya. Satu masa lalu, teks mata pelajaran agama Islam memuatkan insiden ini. Hari ini ia telah ditiadakan.

blank

Berturutan kemudian, saya dihulurkan oleh seorang naqib di Kolej Islam Kelang sebuah buku lain yang judulnya turut menyengat jiwa. Rangsangsari atau blurb buku itu mencatat begini:

‘…suatu kajian tentang sejarah Islam yang mendalam yang ditulis secara jujur, amat berharga dipelajari, berguna bagi para ulama, para sarjana dan mahasiswa, dan bagi para pencinta ilmu, bahkan juga bagi ahli politik.’

Sebagai orang yang bercita-cita menjadi semua di atas ketika remaja sekolah, iaitu ingin menjadi ulama, sarjana, siswa dan ahli politik; saya terperosok ke lubang dalam memegang buku karya Taha Hussein. Untuk beberapa ratus halaman Taha menceritakan bagaimana citra Islam kian dicemari dan diperlakukan sewenang-wenangnya. Yang berzina terlepas hukuman, yang mencuri wang baitul mal diampun, hak wanita dipermainkan dan kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh penghafal al-Quran, penghafal hadis dan pemerintah atas nama agama. Membaca buku itu meninggalkan kesan trauma yang terlalu menghiris. Seperti Maududi, Taha Hussein mengatakan semua kecelakaan itu akan berpuncak di Karbala pada hari Asyura.

Bagaimana Taha Hussein menggambarkan kejadian di Karbala itu di dalam al-Fitnatul-kubra? Beliau menuliskan begini:

‘Segenap kaum muslimin, menyaksikan tindakan anak Sa’ad bin Abi Waqqash yang bernama Umar itu membantai hampir semua anggota keluarga Rasulullah s.a.w demikian ganas dan buas. Setelah semua terbunuh, kepala mereka dipancung dan batang tubuhnya dilucuti pakaiannya, termasuk Hussein, yang setelah dipenggal kepalanya dan dilucuti pakaiannya ditinggalkan begitu saja tergeletak di bawah langit. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan pasukan Muslimin atau golongan yang dipimpin oleh Umar bin Sa’ad bin Abi Waqqash itu memperlakukan mayat para anggota Ahlul Bait Rasulullah itu dengan perlakuan yang sama sekali tidak patut dilakukan oleh kaum Muslimin, lebih-lebih terhadap sesama kaum muslimin sendiri. Mereka menggiring sejumlah wanita muslimat anggota-anggota Ahlul-Bait sebagai hamba hasil rampasan perang, termasuk Zainab binti Ali bin Abi Talib k.w, cucu puteri Rasulullah.’

Kedahsyatan kejadian di Karbala, menurut Taha Hussein, sejarawan terkenal Mesir itu telah menjadi episod paling malang dalam sejarah umat Islam. Ia merupakan permulaan kepada semua pelanggaran hak asasi manusia atas nama agama. Ia merupakan permulaan kepada pelbagai kerosakan atas nama Islam. Ia adalah penjajaan nama Nabi Muhammad saw tetapi dengan cara menghinjak maruah Nabi Muhammad sendiri. Ia adalah luka paling ngilu menusuk ke dalam:

‘…peristiwa tersebut juga merupakan cubaan berat yang menimpa agama Islam. Tragedi itu sepenuhnya merupakan pelanggaran dan penyimpangan daripada ajaran-ajaran mulia. Agama yang menekankan umatnya menghayati kehidupan dengan berbuat kebajikan, cinta kasih dan tidak boleh melakukan tindakan pembalasan kecuali berdasarkan kebenaran dan hak. Peristiwa tersebut juga merupakan pelanggaran yang sangat menyolok terhadap kehormatan yang sangat dipelihara dan diindahkan, iaitu kehormatan peribadi Muhammad Rasulullah s.a.w suatu kehormatan yang semestinya wajib dijunjung tinggi, sehingga setiap orang muslim merasa bersalah dan berdosa lebih dulu sebelum menyentuh dan mengganggu seorang daripada keluarga beliau. Semua itu terjadi sebelum lewat lima puluh tahun sejak Rasulullah s.a.w wafat. Kalau anda tambahkan lagi dengan banyaknya orang yang berbicara tentang wafatnya Hasan yang sengaja diracun untuk membuka jalan bagi Yazid untuk dapat naik ke atas singgahsana kerajaan, maka anda pasti dapat memahami bahawa keadaan kaum muslimin pada masa hidup Mu’awiyah dan anaknya itu telah demikian jauh terperosok ke dalam berbagai-bagai macam kerosakan.’

Saya menjadi amat kaget dan tercegat beberapa lama sebaik usai menutup buku tebal tersebut. Taha Hussein menamatkan nota kuliah beliau yang ditulis di Kairo sepanjang tahun 1952 dan 1953 itu begini:

‘Dengan demikian bencana tersebut menghadapkan kaum Muslimin dan negara mereka kepada kesulitan-kesulitan besar yang tidak lebih ringan dibanding dengan kesukaran-kesukaran yang telah digambarkan…sesungguhnya kaum muslimin telah memiliki cita-cita luhur yang diajarkan oleh Islam, namun bencana pertikaian, pertentangan dan perang saudara yang pada hakikatnya bermaksud hendak mewujudkan cita-cita yang agung itu menjadi kenyataan, terbukti tidak dapat tercapai sebagaimana yang diidam-idamkan. Bahkan mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah, peregutan nyawa, pelanggaran terhadap larangan agama dan merosak kehidupan kaum muslimin, baik tentang bidang keagamaan mahupun yang berhubung dengan bidang duniawi. Cita-cita agung itu ialah keadilan yang merata di seluruh permukaan bumi, seiring dengan tersebar luasnya agama Islam yang berjalan pesat dan lancar, iaitu cita-cita agung yang sangat didambakan perwujudannya oleh seluruh kaum muslimin berabad-abad lamanya tetapi masih saja belum berhasil.’

Sejak khatam dua buku itu, yang kadang-kala sengaja ditarik dari rak buku, untuk saya cermati kembali, saya tidak lagi mudah diperdayakan oleh penjaja agama. Malah buku itu membuka suluhan luas untuk saya menekuni halaman-halaman lain sejarah. Datanglah apa ustaz dan tuan guru pun, jika mereka menjaja agama saya akan lekas mengenali.

Hari ini, apabila orang bertanya saya mengapa agama Islam dilihat enteng atau soalan, mengapa agamawan berperangai tidak seperti agamawan tetapi seperti ungkawan, saya akan sering terkenang muatan dua buku ini.

Agamawan lampau yang menyamar dan berpura atas nama agama telah menyebabkan suara paling waras dalam Islam satu masa dahulu – Saidina Hussein – terbunuh di Karbala. Sejarah ini dikambus oleh agamawan sendiri. Tiada agamawan yang ada agenda mahu pengikut tahu pekungnya. Hanya segelintir mereka yang memang suka mencari dan membisik kepada Allah agar dibimbing dalam hayat hidupnya untuk menemui kebenaran akan ada keberanian untuk menyelongkar bahagian sejarah yang sukar dan sulit ini.

Lebih ramai umat masih mahu terbuai dalam zon selamat. Mereka mahu terperangkap dalam memori Hassan dan Hussein bermain di atas pundak belakang Nabi Muhammad saw. Mereka enggan mengetahui mengapa Hassan diracun atau Hussein dibunuh secara sadis di tengah gurun hangat. Kita seronok melayan celupar PU Azman, atau kekacakan PU Rizz dalam ‘Pelindung Seorang Puteri’. Namun, PU sejati yakni Pencetus Ummah sebenar iaitu Saidina Hussein sama sekali tidak kita kenali

Mereka, kamu, atau kita enggan mengenali siapa yang mensabotaj Islam. Kedegilan itu menyemarak dan terus menghidupkan kejahilan. Maka kejahilan terus mengakar kebobrokan. Kebejatan dan kebobrokan ini menyediakan kita apa yang kita hadapi hari ini. Iaitu pengkhianatan agamawan bertalu-talu. Iaitu pengkhianatan yang mencemarkan nama dan ajaran Allah yang suci.

Selagi tiada kekuatan untuk memperakukan episod sejarah yang pahit ini, selagi itulah kita akan dihempuk dengan keaiban dan urutan kejadian memalukan. Kita menggagalkan agama kita sendiri di hadapan orang bukan Islam. Bagaimana kita akan mempertahankan diri kelak di hari penghakiman? Apakah alasan kita nanti?

Kita gagal menghentikan pensabotaj agama, kerana kita sendiri mengeyakan segala yang mereka lakukan. Kita gagal kerana kita tidak menemukan punca dan fajar kesedaran.

Komen