Yusmadi Yusoff

Menyalahkan Tuhan

Ketika menandatangani mana-mana perjanjian, misalnya kontrak jual beli rumah – terdapat satu klausa menghuraikan perkara-perkara yang dianggap sebagai force majuere (kemalangan yang tidak terelakkan). Terma ini

blank

Memperkasakan Sistem Kehakiman

Dalam praktik demokrasi yang berlandaskan sistem pengasingan kuasa, bidang kehakiman adalah satu daripada cabang yang amat penting. Biasanya tahap kesuburan amalan demokrasi sesebuah negara dinilai