Tulisan Jawi Yang Pupus

Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan warisan sejarah, menghadapi ancaman terhadap salah satu aspek warisannya yang unik – tulisan Jawi. Tulisan Jawi, yang berasal dari aksara Arab, telah lama menjadi sebahagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Malaysia. Namun, dalam beberapa dekad terakhir, penggunaan dan pengajaran tulisan Jawi semakin pupus, meninggalkan kesan mendalam terhadap identiti dan kekayaan warisan negara.

Tulisan Jawi, yang pertama kali diperkenalkan ke Tanah Melayu pada abad ke-13 oleh pedagang Arab, telah menjadi asas penulisan Melayu-Islam di Malaysia. Pada mulanya, ia digunakan untuk merakam ilmu pengetahuan agama Islam dan sebagai medium untuk menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat tempatan. Namun, seiring dengan masa, tulisan Jawi telah meluas ke pelbagai bidang termasuk kesasteraan, sejarah dan dokumentasi perundangan.

Salah satu sebab utama pengurangan penggunaan tulisan Jawi adalah perubahan lanskap pendidikan di Malaysia. Dalam beberapa dekad terakhir, sistem pendidikan negara ini beralih kepada pengajaran dan pembelajaran menggunakan tulisan Rumi, meninggalkan tulisan Jawi di tepi jalan. Pelajar-pelajar kini lebih terdedah kepada bahasa Inggeris dan penggunaan tulisan Rumi dalam pelbagai mata pelajaran, sementara tulisan Jawi semakin terpinggir.

Selain daripada itu, perkembangan teknologi juga telah menyumbang kepada kepupusan tulisan Jawi. Penggunaan komputer dan peranti pintar yang menggunakan tulisan Rumi lebih dominan dalam masyarakat moden. Oleh itu, ramai yang melupakan atau bahkan tidak tahu cara menulis tulisan Jawi. Ini membawa kepada ketidakpastian terhadap kelestarian tulisan Jawi di kalangan generasi muda.

Keengganan dan kurangnya sokongan daripada pihak berkuasa dan masyarakat turut menyumbang kepada kepupusan tulisan Jawi. Sebilangan besar masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu dalam bentuk tulisan Rumi, kerana dianggap lebih praktikal dan relevan dengan kehidupan moden. Inisiatif untuk mempromosikan dan memelihara tulisan Jawi kurang mendapat perhatian yang mencukupi, mengakibatkan kekurangan kesedaran dan kefahaman mengenai pentingnya warisan ini.

Namun walaupun cabaran-cabaran ini, masih ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengekalkan dan menghidupkan semula tulisan Jawi di Malaysia. Beberapa pihak masyarakat dan organisasi berusaha untuk memulihkan penggunaan tulisan Jawi melalui inisiatif kebudayaan, pendidikan dan media massa. Program-program pembelajaran dan kempen kesedaran telah diperkenalkan untuk memastikan generasi akan datang memahami, menghargai dan menguasai tulisan Jawi.

Pentingnya melestarikan tulisan Jawi tidak hanya berkaitan dengan aspek kebudayaan, tetapi juga identiti dan kekayaan intelektual negara. Tulisan Jawi merupakan warisan yang membezakan Malaysia daripada negara-negara lain, dan kehilangannya boleh merosakkan kesinambungan sejarah dan budaya bangsa. Oleh itu, usaha untuk memulihkan tulisan Jawi perlu terus diperkukuhkan dan disokong oleh semua pihak, termasuk pihak kerajaan, pendidik dan masyarakat umum.

Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan kemodenan, Malaysia perlu menghargai dan memelihara aset warisannya. Tulisan Jawi bukan sahaja sebuah sistem penulisan, tetapi juga lambang identiti dan kepelbagaian budaya negara. Dengan usaha yang berterusan dan kesedaran yang meningkat, kita boleh menyaksikan kebangkitan tulisan Jawi sebagai satu elemen yang penting dalam kehidupan harian dan pendidikan Malaysia.

(Artikel ini adalah hasil tulisan saudara Amirul Azizi dan tidak semestinya mencerminkan pandangan pihak Solidaritas)

Komen