Tentang

Kami adalah satu kolektif idea yang berpegang pada suara kesaksamaan, keadilan sosial, hak asasi manusia dan perpaduan sejagat khususnya di Malaysia. Aspirasi kami adalah untuk mendukung kembali semangat Malaysia yang asal selaras dengan cita-cita negara berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Rukun Negara, dengan cara memupuk satu pemikiran liberal dan progresif di kalangan rakyat Malaysia merentasi sempadan kaum, agama dan budaya.