Pendekatan Yang Terbaik: Bersemuka, Maya atau Hibrid ?

Kerajaan secara prinsipnya bersetuju untuk parlimen bersidang secara hibrid dan kajian terperinci sedang dilakukan sebelum kertas kerja lengkap mengenai perkara tersebut disampaikan kepada Kabinet untuk persetujuannya.

Sesi parlimen hibrid, jika dilaksanakan, akan melibatkan penyertaan anggota Parlimen dan senator secara fizikal dan digital dalam prosiding Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Menurut kamus Cambridge, hibrid bermaksud tumbuhan atau haiwan yang telah dihasilkan dari dua jenis tumbuhan atau haiwan yang berbeza, terutamanya untuk mendapatkan ciri-ciri yang lebih baik.

Contoh: Baghal adalah keturunan seekor keldai jantan dan seekor kuda betina. Kuda dan keldai adalah spesis yang berbeza, dengan bilangan kromosom yang berlainan.

Bagi tujuan merancang acara profesional atau sosial, tujuan bersama adalah selalu menyatukan orang untuk tujuan bersama – untuk mendidik, memberi maklumat, berdebat atau meraikan.

Secara tradisinya, acara secara langsung merupakan kaedah terbaik untuk mencapai tujuan ini, tetapi di dunia hari ini terdapat beberapa jenis acara yang boleh anda adakan:

• Langsung atau bersemuka – Semua peserta hadir secara fizikal di satu lokasi

• Maya – Peserta menghadiri acara ini sepenuhnya dalam talian

• Hibrid – Sebilangan orang hadir bersemuka, yang lain dalam talian

Bagaimana anda tahu pendekatan mana yang terbaik untuk acara anda? Ini berkaitan dengan sejumlah faktor yang berbeza – termasuk ukuran acara, anggaran, garis masa, dan geografi peserta. Setiap pendekatan acara memberikan faedah tersendiri.

Acara Langsung atau Bersemuka: Bentuk komunikasi dan pengalaman yang paling berkesan

Tidak ada media lain yang menyatakan nuansa komunikasi lebih baik daripada interaksi bersemuka. Bahasa badan adalah faktor besar dalam komunikasi. Postur, gerak isyarat, ekspresi wajah dan pergerakan mata diterjemahkan secara langsung.

Juga banyak orang menghadiri acara bukan hanya untuk kandungan, tetapi untuk peluang untuk bertemu dan berinteraksi dengan peserta lain (dan penceramah) dengan minat yang serupa. Faktor manusia dan pengalaman membina hubungan adalah sebab utama orang menghadiri acara.

Acara Maya: Perputaran lebih cepat, kos yang lebih rendah, jangkauan yang lebih luas

Pelanggan sering memilih acara maya kerana sumber seperti masa dan kos mungkin bernilai premium.

Acara maya dapat disebarkan dengan cepat dengan pengurangan kos yang ketara.

Beberapa contoh program yang berfungsi paling baik dalam format maya sahaja ialah perbincangan panel mengenai peristiwa semasa atau isu-isu dasar, program gaya wawancara atau acara pendidikan yang berdurasi 90 minit atau kurang.

Acara maya juga merupakan pilihan yang bagus jika anda ingin merancang sesuatu dengan cepat untuk keluar dari kemungkinan krisis, isu kontroversial atau berkongsi kepakaran anda mengenai isu-isu yang ada dalam berita.

Untuk pengaturcaraan bentuk lebih lama, dan di mana interaksi tatap muka adalah tujuan utama, format acara secara langsung atau hibrid biasanya akan berfungsi dengan baik.

Acara Hibrid: Fleksibiliti untuk mencapai jumlah peserta yang paling ramai

Acara hibrid adalah yang terbaik dari kedua-dua dunia. Sebilangan peserta dapat hadir secara bersemuka sementara yang lain “dibawa bersama”, sehingga menambah manfaat interaksi secara keseluruhan.

Mesyuarat hibrid juga boleh digunakan sebagai kaedah pengurangan kos kerana anda tidak mempunyai masa dan perbelanjaan perjalanan untuk keseluruhan kumpulan peserta.

Membolehkan peserta mengambil bahagian dari mana sahaja mereka duduk di dunia – sama ada secara peribadi atau dalam talian – menawarkan fleksibiliti dan kemudahan kepada semua orang dan membolehkan anda memperluas impak anda tanpa mengira geografi.

(Azizi Ahmad adalah pembaca yang pernah menggunakan kaedah campuran)

Komen