Pemeliharaan Atau Kembalikan Sistem Jawi?

Sama ada dalam sektor pendidikan, pekerjaan, industri, penerbitan, pasaran buku, jual beli, perkeranian, urusan kerajaan, perkomputeran, sains dan teknologi, algoritma; kita perlu akui bahawa sistem tulisan Jawi untuk Bahasa Melayu telah digantikan dengan sistem tulisan Rumi secara keseluruhan.

Ia telah mengalami proses yang panjang termasuk kerja-kerja penyelarasan sistem ejaan dan perkamusan. Bahkan proses evolusi ini berlaku secara semulajadi, sebagaimana dahulu sistem tulisan pallava, kawi, atau rencong (menurut kajian sejarawan) telah digantikan dengan tulisan Jawi setelah kedatangan pedagang dan pendakwah Arab ke Nusantara.

Cuma yang uniknya sistem tulisan Jawi ini datang bersekali dengan agama Islam. Dan yang lebih uniknya lagi walaupun sistem Rumi datang menggantikannya, agama Islam kekal terpasak dalam jati diri orang Melayu sehingga kini.

Bahasa Melayu perlu kekal relevan (survive) dalam dunia tanpa sempadan dan era atas talian.

Bahasa Melayu bukan lagi hanya dipengaruhi oleh Bahasa Arab dan Sanskrit, atau sebahagian dari bahasa Portugis, Belanda, Parsi, dan Tamil (ya ada satu buku yang jelaskan pengaruh bahasa Tamil ke dalam Bahasa Melayu), tapi sedang dan akan terus berevolusi dengan mengadaptasi perkataan-perkataan dari bahasa lain termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin, atau di masa akan datang mungkin bahasa Jepun, Korea, Perancis, Jerman, Rusia dan lain-lain.

Benda ini tidaklah pelik sebab bahasa Melayu sekarang pun banyak dipinjam dan diubahsuai dari bahasa asing.

Cabaran utama pada sistem tulisan Jawi ialah fonem-fonemnya (unit bunyi) yang terhad pada 28 huruf Arab, sehingga 6 huruf tambahan terpaksa diwujudkan untuk menuturkan bahasa Melayu. Apabila sesuatu perkataan dipinjam dari bahasa lain yang mempunyai fonem-fonem konsonan, vokal dan diftong yang lebih unik, tulisan Jawi tak dapat accommodate perkembangan bahasa ini.

Tapi tulisan Rumi boleh, atau mungkin akan dibantu oleh simbol-simbol fonem lain yang ada dalam ISO. Masa itu, tulisan Rumi sendiri akan jadi lebih kompleks.

Ini aku bagi contoh.

Hari ini, Bahasa Melayu mempunyai sebutan -eks, -ank, -isme, -ent, iaitu fonem-fonem yang tidak terdapat dalam sebutan bahasa Arab. Penghasilan huruf baru seperti چ‎, ڤ‎, ݢ ,ڠ ,ڽ, dan ۏ‎ pada masa dulu sesuai kerana ia berkembang seiring dengan penggunaan aktif sistem tulisan Jawi pada waktu itu. Jika pun pada hari ini ahli akademik nak cipta huruf-huruf Jawi yang baru, ia tidak lebih sekadar bersifat akademik kerana ‘pasaran’ (penggunaan) tidak pun menggunakannya.

Berapa ramai orang tahu bahawa ada satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal berkenaan cadangan reka bentuk huruf Jawi baharu untuk sebutan -eks dan -ank?

Kita memang patut berjuang untuk memartabatkan penggunaan Jawi. Tapi perjuangan ini hanyalah bersifat pemeliharaan (preservation), bukan reinstatement (kembalikan sistem lama).

Komen