Hak Pendidikan Anak Berkeperluan Khas Ketika Pandemik

BANYAK perbincangan seputar isu pendidikan ketika pandemik di negara kita kebanyakannya berkisar kepada satu genre besar sahaja iaitu pendidikan umum untuk anak-anak di sekolah.

Sebelum ini banyak perbincangan tertumpu kepada persoalan tentang bagaimana pendidikan harus terus berlangsung walau ketika sekolah terpaksa ditutup.

Dari persoalan itu, perbincangan berkembang kepada masalah liputan internet dan pemilikan alat pembelajaran seperti laptop dan tablet serta kesenjangan yang semakin melebar akibat daripada dua masalah besar ini.

Hari ini ketika lebih ramai rakyat telah divaksin, perbincangan bergerak daripada perbahasan mengenai pembukaan sekolah serta pelan pasca-pandemik; tentang bagaimana seharusnya guru menangani anak di dalam kelas ketika sekolah dibuka semula nanti serta apakah pelan besar sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menangani dua kategori masalah pasca-pandemik iaitu ‘lost generation’ serta ‘learning poverty’ akibat hilang sesi pembelajaran selama hampir dua tahun.

Sepanjang pemerhatian saya meneliti perbahasan awam mengenai krisis pendidikan di kala pandemik ini, satu kelemahan ketara yang dapat kita perhatikan adalah kurangnya pemerhatian khas terhadap golongan anak-anak berkeperluan khas.

Apakah Sokongan Yang Wujud Untuk Anak Berkeperluan Khas Ketika Pandemik?

Hari ini, ramai ibu bapa yang berasa risau dengan prestasi dan perkembangan anak-anak mereka yang terpaksa bertarung untuk belajar menggunakan norma dan kedah baru seperti Pengajaran dan Pembejaran di Rumah (PdPR).

Kerisauan ibu-bapa kepada anak-anak yang normal ini sebenarnya adalah petunjuk utama untuk kita memahami akar permasalahan anak-anak berkeperluan khas ketika pandemik ini berlaku. Antara soalan yang harus kita bahaskan adalah seperti i) bagaimana anak-anak berkeperluan khas ini meneruskan pembelajaran melalui PdPR serta adakah mereka mampu belajar secara PdPR sepanjang tahun?; ii) berapakah peratus kehadiran jika mereka meneruskan sesi PdPR?; iii) bagaimana para guru membuat analisa perkembangan anak-anak ini tanpa melihat mereka secara fizikal dan berada di depan mereka?; serta iv) adakah anak-anak berkeperluan khas ini mendapat sokongan yang sepatutnya mereka dapatkan jika sekolah dibuka?

Soalan-soalan di atas adalah sebahagian kecil dari bahagian besar perbahasan penting yang harus kita bincangkan kerana pendidikan adalah hak semua, termasuk untuk anak-anak berkeperluan khas ini.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, saya telah membaca sebuah laporan bertajuk ‘Then There Was Silence; The Impact of the Pandemic on Disabled Children, Young People and their Families’ oleh Dr Cath Lunt dan Disabled Children’s Partnership yang terbit pada 10 September 2021 yang lalu. Laporan ini pada halaman awalnya telah menegaskan beberapa perkara seperti anak-anak kurang upaya memerlukan sokongan untuk berkomunikasi, memahami, bermain, bergerak, belajar, makan, berpakaian, bersosial atau berinteraksi.

Semua sokongan ini hilang ketika sekolah ditutup.

Juga dalam masa yang sama terdapat beberapa jenis keperluan anak-anak ini bergantung pada jenis dan keparahan kecacatan mereka. Walaupun beberapa kecacatan mungkin stabil, keperluan anak-anak ini mungkin berubah ketika mereka berkembang dari masa ke semasa. Pandemik yang masuk tahun kedua ini juga bermakna perkembangan anak-anak ini juga sedang berlangsung dalam situasi di mana semua sokongan ini tidak wujud di sekeliling mereka.

Bagi sebilangan anak-anak ini, sokongan yang dimaksudkan mungkin bermaksud peralatan yang perlu dikemas kini seperti alat bantu bergerak dan alat bantu dengar.

Juga terdapat risiko di mana kecacatan lain mungkin berlaku serta tidak dapat diramalkan. Contohnya untuk mereka yang menghidap epilepsi yang terkawal dengan ubat-ubatan, anak-anak ini berisiko untuk mengalami sawan dan perlu dimasukkan ke hospital dan terdedah kepada perubahan ubat.

Laporan ini juga menegaskan sebahagian anak-anak autistik mungkin berjuang dengan perubahan rutin dan sangat memerlukan sokongan untuk menguruskan perubahan itu. Anak-anak cacat dengan keadaan progresif seperti ‘muscular dystrophy’ atau ‘cystic fibrosis’ pula perlu bergantung dengan gabungan sokongan yang berkesan dari pelbagai perkhidmatan dari bidang rawatan kesihatan, penjagaan sosial dan pendidikan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan seharian.

Persoalannya, adakah anak berkeperluan khas dan keluarga mereka menerima kesemua sokongan yang diperlukan ketika pandemik ini melumpuhkan semua sistem sosial dan kehidupan kita?

Kesihatan Mental Dan Kesejahteraan Keluarga Merosot Teruk

Laporan ‘Then There Was Silence; The Impact of the Pandemic on Disabled Children, Young People and their Families’ ini kemudiannya mendedahkan 76% keluarga tidak lagi menerima perkhidmatan penting yang selama ini mereka bergantung kepadanya, dengan ibu bapa dan adik-beradik memikul semua tanggungjawab tersebut.

Semasa pandemik, banyak penangguhan tugas oleh pihak Kementerian termasuk pengalihan sumber dan pengurangan sokongan atau penjagaan secara bersemuka telah menyekat keupayaan ibu bapa untuk mengurangkan kesan pandemik itu kepada anak-anak kurang upaya.

Berbanding sebelum pandemik, terdapat peningkatan sebanyak 60% untuk rujukan ke perkhidmatan kesihatan mental kecemasan pediatrik semasa pandemik berlaku.

Laporan ini juga mendedahkan kesihatan mental dan kesejahteraan seluruh keluarga semakin merosot dengan hampir 60% kesejahteraan mental ibu bapa bertambah buruk dengan tahap kemurungan ibu bapa jauh lebih tinggi semasa pandemik; lebih separuh ibu bapa atau 56% mengalami tahap tekanan yang semakin teruk dari masa ke semasa dan ‘parental anxiety’ adalah konsisten tinggi dengan lebih daripada 80% ibu bapa mengalami kerisauan melampau.

Situasi Anak-anak Juga Semakin Teruk

Selain ibu bapa dan keluarga, laporan ‘Then There Was Silence; The Impact of the Pandemic on Disabled Children, Young People and their Families’ ini juga mendedahkan keadaan anak-anak yang semakin teruk kerana keperluan mereka yang menjadi lebih kompleks. Ini semua berlaku kerana terdapat kelewatan penilaian akibat penilaian secara semuka tidak lagi dapat dijalankan dan ini juga bermaksud bahawa terdapat banyak keperluan anak-anak ini yang belum dapat dikenal pasti.

Sejumlah 71% ibu bapa menyatakan bahawa kemajuan anak mereka merosot kerana terdapat kelewatan dalam pelbagai perkhidmatan seperti pendidikan; terdapat 40% pengurangan aktiviti Pediatrik Komuniti berbanding sebelum pandemik serta pengurangan sehingga 40% dalam pembedahan pediatrik.

Dalam masa sama juga 63% Pihak Berkuasa Tempatan menerima lebih sedikit rujukan EHCP (Education & Health Care Plan) daripada sebelum pandemik dengan 70% Pihak Berkuasa Tempatan menyelesaikan lebih sedikit keputusan EHCP untuk dinilai dalam jangka masa 6 minggu.

Keperluan Untuk Dokumen Pelan Pendidikan Dan Penjagaan Kesihatan

Di United Kingdom, EHCP yang bermaksud Pelan Pendidikan dan Penjagaan Kesihatan adalah dokumen yang menetapkan keperluan pendidikan, penjagaan kesihatan dan penjagaan sosial anak berkeperluan khas yang memerlukan sokongan tambahan di sekolah dan di luar sekolah.

Anak-anak dengan EHCP berhak mendapat sokongan ‘one to one’ di sekolah walaupun tidak semestinya sepenuh masa dan akan mempunyai agensi luar yang terlibat dalam sokongan mereka seperti ahli fisioterapi, pakar tingkah laku (behavioral experts) atau guru gangguan deria (sensory impairment teachers).

EHCP adalah untuk anak-anak yang mempunyai keperluan khas yang signifikan dan kompleks. EHCP diperlukan apabila keperluan anak  ini tidak  lagi dapat dipenuhi oleh sokongan biasa yang tersedia untuk mereka di sekolah atau persekitarannya.

Di Malaysia, kita tidak mempunyai dokumen khas seperti EHCP untuk membantu anak-anak berkeperluan khas ini mendapatkan sokongan yang menyeluruh untuk mereka termasuk di dalam sekolah serta dari jabatan lain di luar sekolah.

Melalui EHCP, setiap tahun sebuah penilaian tahunan akan dijalankan untuk meneliti perkembangan anak-anak ini. Mesyuarat ini dijalankan dengan kerjasama semua agensi luar yang terlibat dengan anak ini termasuk guru sekolah dan anak yang terlibat. Tujuan penilaian dilaksanakan adalah untuk meninjau kemajuan menuju hasil dalam EHCP, membincangkan sebarang keperluan baru yang mungkin diperlukan serta untuk memberi peluang kepada semua orang yang terlibat untuk berkongsi pandangan mereka untuk membantu perkembangan anak tersebut.

Laporan ‘Then There Was Silence; The Impact of the Pandemic on Disabled Children, Young People and their Families’ juga memetik analisis oleh Andrew, Cattan, Costa Dias et al (2020) yang melakukan perbandingan kadar kehadiran ke sekolah dengan status ekonomi keluarga anak-anak pada ketika sebelum ‘lockdown’ dan semasa ‘lockdown’. Kajian tersebut menunjukkan kadar kehadiran paling rendah adalah dari 20% anak murid yang paling miskin dan kehadiran tertinggi adalah dari 20% anak murid paling kaya.

Ini mengesahkan risiko ketaksamaan dalam akses pendidikan lebih besar buat anak-anak berkeperluan khas, jauh lebih besar dari risiko ketaksamaan akses pendidikan buat anak-anak normal.

Dalam konteks semasa, pandemik juga telah mengesahkan bahawa jurang digital untuk anak berkeperluan khas juga semakin membesar terutamanya dari sudut peningkatan kemahiran akademik. Semakin ramai anak-anak berkeperluan khas yang hilang sesi pembelajaran sepanjang dua tahun 2020-2021 akibat pandemik ini bermakna semakin besar jurang yang kita bina untuk anak-anak ini menyesuaikan diri untuk masa depan kehidupan mereka kelak.

Berdasarkan semua perbahasan di atas; soalan yang perlu kita tanyakan hari ini adalah;

“Adakah Kerajaan telah menunaikan hak pendidikan anak berkeperluan khas hampir dua tahun ketika pandemik ini hadir?”

Komen